Vad är CBDV, och kan det hjälpa dig?

CBDV är en cannabinoid som finns naturligt i hampa och det har på senare tid blivit alltmer populärt på grund av dess potentiella hälsofördelar.

Jag tänkte vi skulle titta lite närmare på vad CBDV är, hur det kan hjälpa oss, vilka hälsofördelar det kan ha och vilka studier som finns på ämnet.


Vad är CBDV?

CBDV, eller cannabidivarin, är en av de många föreningarna som finns naturligt i hampa och cannabisplantor. Precis som dess mer kända kusin CBD (cannabidiol) är CBDV en icke-psykoaktiv cannabinoid, vilket innebär att man inte kan bli "hög" eller känna ett rus med det ämnet.

CBDV upptäcktes först på 1960-talet och har sedan dess varit föremål för en del forskning. Även om mycket av forskningen på cannabinoider har fokuserat på THC (tetrahydrocannabinol), har det varit ett ökat intresse för andra cannabinoider, inklusive CBDV.

CBDV bildas genom en biosyntetisk process i cannabisplantor och är känd för sina potentiella terapeutiska egenskaper. Precis som CBD interagerar CBDV med det endocannabinoida systemet i kroppen, vilket ansvarar för att reglera en mängd olika funktioner, inklusive sömn, smärta, immunförsvar och mycket mer.

Trots att CBDV fortfarande är relativt okänt för allmänheten, har flera studier visat dess potential att behandla ett antal hälsotillstånd. Forskning på CBDV har fokuserat på dess effekter på epilepsi, neuropsykiatriska sjukdomar, autism och inflammatoriska sjukdomar.

Medan mer forskning behövs på CBDV för att fullt ut förstå dess terapeutiska egenskaper, fortsätter det att väcka intresse bland forskare och läkare. CBDV kan erbjuda en alternativ behandlingsmetod för personer med hälsoproblem som inte har svarat på traditionell medicin, eller för de som söker naturliga behandlingsalternativ.

Vad händer i kroppen när vi får i oss CBDV?

Precis som andra cannabinoider, inklusive CBD och THC, interagerar CBDV med det endocannabinoida systemet i kroppen. Detta system består av receptorer som finns i hela kroppen, inklusive hjärnan, nervsystemet, immunsystemet och matsmältningskanalen. När CBDV kommer in i kroppen interagerar det med dessa receptorer för att skapa en rad fysiologiska effekter.

CBDV påverkar många olika delar i kroppen (ungefär som CBD) och kan bl.a. fungera genom att påverka aktiviteten i viktiga signalsubstanser i hjärnan, såsom GABA och glutamat. Detta kan bidra till att minska anfall, ångest och inflammation i kroppen.

Forskning på CBDV är fortfarande i ett tidigt skede, men det finns lovande bevis på dess terapeutiska egenskaper. Mer forskning behövs för att fullständigt förstå hur CBDV fungerar i kroppen och hur det kan användas för att behandla en rad hälsotillstånd.

Hur kan CBDV hjälpa oss?

CBDV har visat sig ha potential att hjälpa till med ett antal hälsotillstånd, inklusive epilepsi, autism, neuropsykiatriska sjukdomar, och inflammatoriska sjukdomar. CBDV har också visat sig ha antikonvulsiva egenskaper, vilket innebär att det kan minska antalet epileptiska anfall hos människor som lider av epilepsi.

CBDV kan också ha antidepressiva och ångestdämpande effekter, vilket kan hjälpa till att lindra symtomen på ångest och depression.

Dessutom har CBDV visat sig minska inflammation i kroppen och kan därför vara användbart för personer som lider av inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit och Crohns sjukdom.

Har CBDV större effekt än CBD?

Det är viktigt att notera att cannabinoider som CBD och CBDV kan påverka varje person annorlunda. Det är därför svårt att säga vilket som har störst effekt.
CBDV och CBD delar liknande egenskaper och det enda sättet att med säkerhet avgöra vad som passar bäst för just din kropp är att testa och jämföra.

CBD är den cannabinoid som är mest spridd och har därmed flest användare. Det kan dock poängteras att många som testat CBDV har upplevt en större effekt och gått över till produkter med större mängd av det ämnet.

Vilka studier finns det på CBDV?

Även om det finns begränsad forskning på CBDV, så finns det flera lovande studier som visar dess hälsofördelar. En studie från 2018 publicerad i tidskriften "Neuropharmacology" visade att CBDV minskade antalet epileptiska anfall hos personer med epilepsi.

En annan studie från 2020 publicerad i tidskriften "Journal of Psychopharmacology" visade att CBDV minskade ångest och förbättrade beteende hos möss med autism.

Det finns också studier som undersöker CBDV:s potential att minska inflammation i kroppen. En studie från 2019 publicerad i tidskriften "Bioorganic & Medicinal Chemistry" visade att CBDV minskade inflammationen i celler som är involverade i inflammatoriska sjukdomar.

Det finns studier som tyder på att CBDV kan vara användbart för personer med andra hälsoproblem. En studie från 2013 publicerad i tidskriften "British Journal of Pharmacology" visade att CBDV minskade muskelspasmer hos råttor med multiple sclerosis (MS). Detta kan tyda på att CBDV kan vara användbart för personer med MS och andra sjukdomar som orsakar muskelspasmer.

En annan studie från 2020 publicerad i tidskriften "Frontiers in Psychology" visade att CBDV kan ha positiva effekter på beteende och hjärnaktivitet hos personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Denna studie tyder på att CBDV kan vara användbart för personer som lider av PTSD och andra ångestrelaterade sjukdomar.


Finns det biverkningar med CBDV?

Precis som med andra cannabinoider finns det möjlighet för biverkningar vid användning av CBDV, men det är ytterst få inrapporterade och i allmänhet anses det vara säkert att använda.

De vanligaste biverkningarna som rapporteras vid användning av CBDV är milda (och är de samma som för vanlig CBD), inkluderar trötthet, aptitförändringar och magbesvär. Andra möjliga biverkningar kan inkludera illamående och diarré.

Det är viktigt att notera att effekterna av CBDV kan variera från person till person, och att det kan påverka olika personer på olika sätt beroende på deras individuella hälsotillstånd och dosering.

Som med alla kosttillskott eller naturläkemedel bör man prata med sin läkare innan man använder CBDV om man har allvarliga underliggande åkommor.


Är CBDV lagligt i Sverige?

Det finns ingenting i lagstiftningen som anger att ämnet CBDV skulle vara olagligt att inneha och använda. I Sverige är det enbart cannabinoiden THC som är klassad som narkotika. 


Sammanfattningsvis... 

...är CBDV en cannabinoid som finns naturligt i hampa och det har visat sig ha potential att hjälpa till med ett antal hälsotillstånd, inklusive epilepsi, autism, neuropsykiatriska sjukdomar och inflammatoriska sjukdomar. Även om det behövs mer forskning på ämnet, är de tidigare studierna lovande och tyder på att CBDV kan vara en användbar behandling för personer med olika hälsoproblem. Dessutom är CBDV icke-psykoaktivt, vilket gör det till en attraktiv behandlingsmetod för personer som vill undvika de psykoaktiva effekterna av THC.

Om du har allvarliga sjukdomar och funderar på att prova CBDV för dina hälsoproblem bör du alltid prata med din läkare först för att se om det är lämpligt för dig.

Jesper Lindén

Informatör och påverkare inom hälsa och hampa.


Vi skulle kunna göra svenskarna till de friskaste invånarna på jorden. Låt oss börja med att ändra de lagar och regelverk som motverkar den visionen...


Tags


Fler artiklar...

Känner du ingen effekt av CBD-olja? Testa det här…

Känner du ingen effekt av CBD-olja? Testa det här…

Hur CBD, THC, CBG… kan döda cancer i kroppen

Hur CBD, THC, CBG… kan döda cancer i kroppen
  • Jesper Lindén skriver:

   CBDV och CBG är båda cannabinoider som finns i hampan, men det är olika ämnen med olika kemiska strukturer.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Håll dig uppdaterad om Hampa, CBD-olja och Hampaolja...

  Vi avskyr också spam och vill du inte ha fler meddelanden från oss kan du enkelt
  avregistrera dig via en knapptryckning i senaste meddelandet från oss.

  >