Ställ in dig på att bli sjuk om du inte…

Det här är riktigt otäckt!
Du märker det inte, sakta men säkert blir du sjukare och sjukare.

Ditt blodtryck är inte optimalt och inte i balans, din blodsockerhalt är inte i balans, din mage är inte i balans, du får infektioner här och var som inte riktigt vill ge med sig, dina leder fungerar inte som tidigare, hjärnan vill inte tänka lika klart längre... och så vidare.
Förr eller senare kommer symptomen och du får lida.

Tur att vi har läkare och läkemedel som kan lindra symptomen, så att vi inte behöver lida så mycket. Det spenderas miljarder efter miljarder på att försöka lindra de symptom och sjukdomar som vi drabbas av.

Men är det verkligen den absolut bästa vägen att hantera problemet på?

Sjukdomar och symptom dyker inte upp ur tomma intet. Det finns alltid en bakomliggande orsak till att en sjukdom uppstår. 

Tonåringarna förstår inte, gör du?


När jag pratar med mina tonårsbarn om det jag kommer visa dig här brukar jag beskriva det som att antingen dricker du den där klunken cola och får ett minus på livskontot, eller så släcker du törsten med någonting annat och får ett plus. Varje minus förkortar ditt liv och leder till större lidande innan du dör.  

Väldigt dramatiskt, men tyvärr har tonåringar en förmåga att tro man är odödlig så där går budskapet inte riktigt fram. Förhoppningsvis har du bättre koll på läget och kan se sambandet.

Låt mig få testa dig…

Bilen behöver olja...


För att våra kroppar ska fungera optimalt ska det finnas en balans i kroppen. En balans mellan alla ämnen som styr våra kroppsfunktioner. Man brukar kalla balansen för homeostas. Ungefär som att vi i bilen behöver hålla en viss nivå av olja i motorn för att den ska fungera bra. Blir nivån för låg kommer bilen förr eller senare kollapsa helt och hållet.

Du har alltså ett “livskonto” och allting du gör varje dag påverkar. Varje tugga, varje klunk, varje steg… påverkar.
Antingen tillför du ett minus eller ett plus på ditt konto.

I en annan verksamheter jag är involverad i hjälper vi folk att nå sina drömmar. Man sätter upp ett drömliv man vill leva och en plan för att nå dit. Även här gäller samma sak. Allting du genomför varje dag (eller inte genomför) tar dig antingen närmare dina drömmar eller längre ifrån, plus eller minus. Dagar, veckor, månader, år... kan gå utan att du tar ett enda steg närmare ditt drömliv om du inte medvetet tillför plustecken på ditt konto.

Du märker kanske inte någon skillnad precis när du genomför det, däremot kan det ha MYCKET stor betydelse längre fram. Staplar du minus på varandra varje dag kommer det förr eller senare att ge följdeffekter.

Om du äter “skräpmat” och sköljer ner den med ett par glas läsk kommer du inte märka speciellt mycket av det, eller hur?

Nej inte omedelbart.

Men om du gör det 4-5 dagar i veckan kommer du få svårt att knäppa byxorna om några veckor. Ännu värre är de saker som händer inuti din kropp. Du stoppar alltså i dig några minustecken varje dag och varje minus tar dig ett litet, litet steg nedåt på livskontot.

Varje minus du tillför din kropp tar dig ett steg nedåt på livskurvan.


Det är först lite skrämmande när man tänker på det här sättet, men när man får grepp över det väcks funderingar över vad det är man håller på med.

Se upp!


När det gäller kost och motion kan plus och minus till viss del ta ut varandra, men se upp, det är inte en logisk matematik. Det krävs flera plus för att uppväga 1 minus. Våra kroppar förändras med åldern och minustecken adderas hela tiden oavsett vad vi gör. Det är just därför det är så viktigt att vi lägger till fler plustecken än minus.

Förr eller senare ska vi alla dö så det är oundvikligt. Men ingen vill ju dö i förtid. Och ingen vill ju bli sjuk och lida.

För många minus i din normala livsstil och du får en livskurva som faller nedåt mot det oranga och röda området (i bilden ovan).

Så varför berättar jag då det här?


Jo allting hänger ihop...Låt mig få ta ett exempel:

Kortisol, ett mycket viktigt ämne vi har i kroppen, styr flera av kroppens funktioner. Med den moderna livsstil som vi lever just nu med stora delar felaktig kost, stressig miljö och dålig sömn producerar kroppen en alldeles för hög nivå av kortisol.

Kortisolet styr bl.a. blodsockernivån. Så om vi har en obalans i kortisolnivån under en längre tid kommer vi också att få en permanent obalans i blocksockernivån, och som du säkert vet leder det till slut fram till diabetes.

Den ena obalansen leder till den andra och så vidare. Tillslut drabbas du av sjukdomar.

Det här gäller inom många olika områden.

 • Jag har i tidigare artiklar pratat om att en obalans i omega 3 och 6 (vilket är väldigt vanligt) leder till sjukdomar.
 • Fetma är också ett tecken på att du har en obalans i kroppen.
 • De flesta mag- och tarmproblem tyder på att du har en obalans i kroppen.
 • check
  För att inte tala om stresskänslor, oro, ångest och så vidare. Väldigt ofta är det tecken på att du har en obalans i kroppens ämnen som framkallar de här symptomen.

Men sjukvården löser problemet, eller?


Låt oss ta diabetes som ett exempel.

Man upptäcker att du har diabetes och sätter då in läkemedel som ska reglera blodsockerhalten. Du kommer inte att bli frisk från din diabetes men läkemedlet kommer att hålla det på en nivå så att du inte dör. Du kommer att få ta det här läkemedlet hela ditt liv. Man behandlar alltså symptomen och gräver inte djupare i problemet än så.

Vi knorrar lite när vi får den diagnosen, men sväljer allting läkaren säger och går tillbaka till vardagen med läkemedel som vi ska ta resten av livet.

"DU är sjuk resten av livet!" - smaka på det uttalandet.

Men tänk om det nu var så att din höga nivå av kortisol faktiskt är orsaken till din obalans i blodsockret. Kanske borde man göra en djupare analys av din kropp för att hitta obalanser. Rent logiskt borde det väl då var bättre att försöka se vad som orsakar den höga nivån av kortisol.

Återigen skulle man kunna sätta in läkemedel för att sänka kortisolhalten, men det vore ju ganska korkat för det löser ju inte problemet långsiktigt det heller.

Läkemedlen innehåller dessutom ofta ämnen som är helt onaturliga för kroppen. Onaturliga ämnen behandlar kroppen som gifter och vi får andra sidoeffekter så som biverkningar i olika former. Biverkningar som också kan hjälpa till att skapa ännu fler obalanser i kroppen på annat håll, och som i sin tur genererar ännu fler sjukdomssymptom.

Välkommen till en nedåtgående spiral.

Kanske är det snarare så att du ska titta på vilken kost som du stoppar i dig och vilken nivå av stress du har i livet, hur mycket du rör dig och så vidare, de verkliga orsakerna till problemet med hög kortisolnivå.

Löser man de verkliga orsakerna skulle du inte behöva ta några läkemedel alls framöver och du skulle vara frisk istället för att ligga på en jämn nivå av sjukdom.

När det gäller just diabetes typ 2 finns det mängder med exempel där man botat "sjukdomen" genom att lägga om kost och livsstil. Inga livslånga medicineringar. 

En parentes. Självklart finns det personer med medfödda problem där t.ex. vissa organ inte fungerar som de ska. De personerna behöver mer hjälp än att enbart byta kost och livsstil. Men om vi tittar på väldigt många av de sjukdomar som behandlas av sjukvården är det inte orsakade av några medfödda problem. De är orsakade av obalanser i våra kroppar. Obalanser som vi själva har skapat genom dåliga livsvanor. Obalanser som vi skulle kunnat undvika om vi tänkt till lite och gjort några små förändringar.


Varför löser din läkare då inte problemet?


Borde inte läkarna i första hand testa med att lösa hälsoproblemen med så naturliga lösningar som möjligt? Lösningar utan biverkningar och risker för fler följdsjukdomar.

Låt oss återigen ta diabetes som ett exempel. Diabetesläkemedel uppskattas omsätta ca.450 miljarder kronor per år.

Ja du läste rätt. 450 miljarder, 450 tusen miljoner.

Ett av läkemedlen för diabetes ligger på 5:e plats bland de mest säljande läkemedlen i hela världen. När man ser de siffrorna kan man mycket väl förstå att läkemedelsföretagen absolut inte vill att vi går till grunden med vad som orsakat din diabetes från första början, och de kommer aldrig att försöka ta fram någonting som kan bota den helt och hållet. För deras del är det mycket bättre att du har kvar din sjukdom hela livet och tar dina diabetesläkemedel hela livet. Självklart vill de att du lever så länge som möjligt, men du få absolut inte bli frisk.

Läkarna i sin tur får läkemedel i sina händer som ett verktyg för att hjälpa sina patienter. Läkemedlen är testade på olika sätt och man vet effekter och biverkningar. Det är alltså mycket smidigt att skriva ut. Ger man råd utanför det som är läkemedelsklassat blir man själv ansvarig, så den risken vill man inte ta som läkare.

Dessutom är det så att ska man behandla patienten på ett mer naturligt sätt, och med mer naturliga preparat, krävs en betydligt större ansträngning. Man måste då gå till botten med patientens verkliga problem och vad som egentligen utlöste sjukdomssymptomen från början. Man behöver alltså hitta var i kroppen obalansen finns och vad som orsakade den.

Det krävs då en mycket större undersökning och mer omfattande prover. Läkaren har inte tid med det och skriver ut läkemedel för att lindra symptomen av sjukdomen istället för att försöka bota patienten.

Välkommen till verkligheten i Sverige!

Pengar (och tid) är det som styr hela vårt samhälle. Tyvärr blir det oerhört tragiskt när det handlar om sjukdomar och när människor lider. Sjukdomstillstånd som faktiskt går att bota på ett naturligt sätt men som läkemedelsföretagen motverkar (och även sjukvården till viss del).

- "Pappa staten" fixar, jag behöver inte bry mig.


Vi svenskar är tyvärr väldigt godtrogna och vi tror att någon annan (“pappa staten”) ska lösa alla våra problem. Att det finns någon myndighet som verkligen har tänkt till och som har den absolut bästa lösningen för att just du ska få det bästa och friskaste livet.

Efter att ha arbetat med hälsokost och varit i kontakt med olika myndigheter under några år nu kan jag upplysa dig om att de riktlinjer och de lagar vi har i Sverige just nu inte är utformade för att skapa den absolut bästa hälsan hos oss medborgare. Faktum är att jag vid många olika tillfällen stött på exempel där regler och riktlinjer, skapade av myndigheter, är rent skadliga och framför allt kontraproduktiva för oss. Man skulle önska att de kunde ta ett steg tillbaka och se helheten och vad deras beslut faktiskt ger för effekter i ett större perspektiv.

Ja jag vet att det låter jobbigt men du måste alltså själv sätta dig in i vad det handlar om och själv se till att du gör rätt saker för att hålla dig frisk. Det handlar om kunskap och om att verkligen ta tag i dina minus och plus som du tillför ditt livskonto varje dag. 

Jag måste erkänna...


...att jag personligen var helt ointresserad av hälsokost och hur olika ämnen som vi stoppar i oss varje dag påverkar balansen i kroppen. Ännu mer ovetande om att det just var obalans i våra kroppar som gör att kroppen själv inte klarar av att hantera de problem som dyker upp.

Men ju mer jag kom i kontakt med hela den här hälsokostvärlden, och ju mer information jag studerat, ju fler av mina kunder jag pratat med, desto mer övertygad är jag om att vi faktiskt kan hålla oss friska på egen hand. Jag är också helt övertygad om att vi med rätt kost och rätt kosttillskott kan skapa en enorm energi i kroppen. En energi som gör att vi känner oss gladare, mer tillfreds med oss själva, mer harmoniska och framför allt orkar leva fullt ut.

Genvägen - det viktigaste med den här texten...


Obalanser i kroppen, och följdeffekter av obalanser, är det som orsaker väldigt många av våra sjukdomar och sjukdomstillstånd. Obalanser orsakas av vår livsstil. Det vi äter, hur mycket vi rör oss, stress etc.

Nu ska gudarna veta att det inte är lätt att leva ett perfekt liv. Jag skulle vilja påstå att det är näst intill omöjligt att äta en perfekt balanserad kost vid varje måltid. Vi måste alltså börja titta på om det finns några “genvägar”.

“Genvägar” är väl kanske fel ord men det finns ett antal “superkosttillskott” som hjälper till att balansera stora delar av kroppen på ett naturligt sätt. Jag tror inte att vi kan balansera alla delar perfekt, men lyckas vi balansera några stora delar i kroppen så har vi åtminstone lagt till en mängd med plustecken på vårt livskonto.

Och sist men inte minst, VARJE plustecken är ett steg mot ett längre liv med med mer energi så att vi orkar leva fullt ut innan vi kastar in handduken.


Jesper Lindén
HampaSverige.se

Låt oss hjälpas åt!
Sprid budskapet så att fler kan få möjlighet att må bättre.
Dela...


Tags


Fler artiklar...

Hampa-kapslar eller Hampa-olja?

Vad är Hampaprotein och hur fungerar det?

 • Läste din text, lite bråttom på morgonen så han inte sätta mig in i texten men snappade upp många delar. En bra text men vad exakt ska jag köpa av er? Är lost bland alla produkter. Vilken rekommenderar ni? Köper den om jag får svar. Tack. Med vänlig hälsning, B

  • Jesper Lindén skriver:

   Hej!
   Har du inte testat Hampadroppar tidigare tycker jag du ska börja med det. Gå in på https://hampabutik.se/ . De första flaskorna som kommer upp på sidan (2%) är det jag rekommenderar att du startar med. Finns i 3 olika storlekar och 3 smaker.
   MVH, Jesper

 • Daniel Lilliehed skriver:

  Väldigt bra artikel!
  Och perfekt för att läsa för våra odödliga tonåringar 😉

 • Lars B Melin skriver:

  Du är verkligen duktig på att beskriva hur vi ska bära oss åt att för att må bra. Samtidigt blir det en utmärkt marknadsföring. Att du dessutom har rätt är ju ett bonus, /Lasse

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Håll dig uppdaterad om Hampa, CBD-olja och Hampaolja...

  Vi avskyr också spam och vill du inte ha fler meddelanden från oss kan du enkelt avregistrera dig via en knapptryckning i senaste meddelandet från oss.

  >