Se filmen

“Medicinsk cannabis” gjord på laglig EU-godkänd hampa, är det möjligt?

Är det verkligen möjligt att få till en så kallad "medicinsk cannabis-olja" på laglig hampa i Europa?

Jag lyssnade häromdagen på några läkare från USA som behandlade sina patienter med CBD och medicinsk cannabis. Eftersom alla patienter reagerar olika på den här typen av naturliga preparat så brukar de här läkarna starta upp behandlingen med vanlig CBD-olja. Samma typ av olja som vi har här i Europa. Det är en olja som innehåller ämnet CBD, men en näst intill obefintlig halt av THC (under 0,3%).  

Sidokommentar:
THC är det ämne i cannabis som kan orsaka rus om man tar en större dos. På grund av den potentiella ruseffekten klassas också ämnet THC som narkotika i Europa. Det är alltså inte Cannabisväxten som är narkotikaklassad, det är ämnet THC som finns i växten.

För de flesta patienter räcker den vanliga CBD-oljan för att man ska få bra resultat, men i de fall det inte gör det går man vidare och testar med olja innehållande THC för att se om det ger bättre effekt. Man brukar testa med förhållandet 1 till 1 när det gäller halterna av CBD och THC. Det vill säga att det är lika hög halt av CBD som av THC (förhållande 1:1). Man brukar kalla det för “medicinsk Cannabis”.

Ämnet THC kan ha riktigt bra egenskaper, framför allt i kombination med CBD eftersom det uppstår synergieffekter mellan de här ämnena. Enbart THC, eller en mycket högre halt av THC än CBD, har däremot visat sig ha mindre hälsosamma effekter. Då är det mer en rus givande produkt för nöjes skulle, t.ex. Marijuan.

Man har alltså i studier sett att kombinationen av de här båda ämnena kan vara riktigt hälsosam. Man har också sett att ämnet CBD tar ner ruseffekten av ämnet THC vilket är till fördel om man vill använda det för hälsa. Ruseffekten är ju ingen höjdare om man enbart är ute efter hälsoeffekten. Vill man åt ruseffekten för nöjes skull ska man däremot hålla ner halten CBD och öka halten THC.

De Cannabisväxter som är tillåtna inom EU innehåller knappt någon THC alls. Det är under 0,3%. Man brukar inte kallar växten för Cannabis utan betecknar den som Hampa istället, eller Industrihampa. Hampan innehåller alltså högre halter av CBD men näst intill ingen THC. Även om nu ämnet CBD står för den stora delen av hälsoeffekten i hampan så skulle man kanske ibland, precis som de amerikanska läkarna gör, vilja testa med en högre halt av THC för att kanske få en bättre effekt. Nu är det ju dock inte tillåtet med högre halter av THC här på grund av rådande narkotikalagar.

Så om vi nu vill ha lika mycket THC som CBD, förhållandet 1:1, hur ska vi då lösa det?

Jo man får tänka lite utanför boxen. Om vi nu inte får höja halten THC för att uppnå förhållandet 1:1 då får vi helt enkelt sänka halten CBD istället. Sänker vi ner halten CBD i oljan, gjord på naturlig EU-godkänd hampa, till runt 0,2-0,3% kan vi få ett förhållande 1:1. Lika hög halt CBD som THC.

Men 0,2% är ju extremt lite, det kan väl inte ge någon hälsoeffekt eller?

Procentandelar är inte detsamma som en bestämd mängd. Mängden kan du mäta i t.ex. milliliter eller milligram, då blir den bestämd. Så varför inte ta en större mängd istället och på så sätt få samma effekt.

Låt säga att den vanliga naturliga oljan på 2% innehåller 1 mg cannabinoider per droppe, och du tar 1 droppe av den, då får du alltså i dig 1 mg.
För att få i dig samma mängd av 0,2% behöver du 10 droppar. 10 droppar av 0,2% ger dig 1 mg cannabinoider, samma mängd som 1 droppe 2%.

Så vill vi ha effekten av så kallad "medicinska cannabis", men bor i ett land där det inte är tillåtet med mer än max 0,3% THC i plantan, då får vi helt enkelt sänka ner halten CBD till samma nivå. Vi skapar alltså förhållandet 1:1, men vi måste ta en större dos för att få hälsoeffekten.

Det finns olja framtagen på det här sättet och upplevelserna av de som testat den är riktigt positiva. Ett exempel är Let's Hemp med oljan de kallar "50-50".

Nu har jag här pratat om CBD-olja som om det vore ett läkemedel men det är det naturligtvis inte här inom EU eftersom det inte är klassat och registrerat som ett läkemedel. Jag påstår alltså absolut inte att det har några läkande effekter eller att du ska använda det som läkemedel. Men det kan däremot vara väldigt hälsosamt för kroppen.

Låt oss hjälpas åt!
Sprid budskapet så att fler kan få möjlighet att må bättre.
Dela...


Tags


Fler artiklar...

Hampa-kapslar eller Hampa-olja?

Vad är Hampaprotein och hur fungerar det?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vill du få våra nyheter direkt när vi publicerar dem?

>