Kan hampa/cannabis orsaka psykos?

Myndigheter och aktiva personer mot droger har i alla år pumpat ut budskapet att Hampa (Cannabis) kan utlösa psykos.
Men finns det någon vetenskaplig grund för den här skrämselpropagandan?

Studie från Portugal...
Av de personer som skrevs in för en psykossjukdom i Portugal under år 2000 registrerades 20 personer även med regelbunden cannabis användning. Femton år senare var det 588 patienter med kombinationen psykos och "cannabismissbruk".

Portugal avkriminaliserade innehav för personligt bruk 2001, och man uppskattar nu att användandet ligger runt 10% av befolkningen.

I en studie på inskrivna patienter med psykos vill man påvisa att cannabis är en orsak till att många får en psykossjukdom. Andelen psykossjuka med regelbundet cannabisanvändande (i studien kallat "missbruk") har enligt studien ökat från 20 till 588 patienter på 15 år, så det skulle vara underlaget för det här påståendet.

Den här studien har använts i Sverige som underlag för att helt förkasta alla förslag på att avkriminalisera cannabis även här.  

Men... i studien framkommer inte om antalet sjukusinläggningar med psykossjukdom har ökat. Man säger bara att andelen patienter med psykos som också använder cannabis regelbundet har ökat.
Skulle det kanske kunna vara så att det blir ganska naturligt att den siffran ökar när användandet av cannabis också har ökat riktigt mycket i landet efter avkriminaliseringen?

Jag vill inte vara den som förstör deras teori och deras slutsats av studien, men man kanske måste se det från flera infallsvinklar. 

CBD och Cannabis som "läkemedel" mot psykos...

2012 publicerades en studie, av Markus Leweke på Cologne universitetet i Tyskland, där man testat 39 personer med schizofreni.
Just schizofreni har varit ett av de stora frågorna i cannabisdebatten. Man hör ofta att cannabis kan utlösa underliggande schizofreni.
I studien fick hälften cannabis som en behandling för sin sjukdom.

Ja, du läste rätt. Man använde cannabis för att behandla sjukdomen.

Andra halvan av personerna i studien fick ett vanligt läkemedel mot schizofreni.
I studien visade det sig att cannabis hade precis lika bra effekt som det vanliga läkemedlet. Skillnaden var dock att de som fick cannabis hade betydligt färre biverkningar. Man kunde också se att de som använde cannabis hade en ökad kognitiv förmåga.


2020 genomförde Kings College i London en studie på personer med psykos. Man genomförde ett antal hjärnscanningar och tester för att mäta hjärnaktiviteten hos personerna när de fick CBD alternativt placebo. Man genomförde även samma tester på personer utan psykos.
De personer med psykos som fick CBD hade en hjärnverksamhet som var mer lik de personer som inte hade någon psykos (friska).
CBD hade alltså en positiv effekt på psykospatienter vilket går helt emot det som används i skrämselpropagandan mot cannabis, och även enbart CBD.


Nu är det här relativt små studier vi pratar om och det skulle absolut behövas mer forskning. Det som dock är intressant att notera är att cannabis, och även enbart CBD, kan fungera bra som en behandling av psykotisk sjukdom (t.ex. schizofreni). Då blir det ju väldigt konstigt när man försöker använda argumenten att cannabis skulle kunna utlösa psykos.
Jag får inte riktigt ihop den ekvationen.

För ordningens skull...
Det jag beskrivit ovan är enbart en rapport från de studier och forskning som jag tagit del av. Jag är inte läkare, jag bara rapporterar, och det jag lägger fram ska absolut inte tolkas som några medicinska råd. Du är själv ansvarig för att tolka informationen, ta reda på fakta, dra dina egna slutsatser och ansvarar själv för hur du använder informationen.

Låt oss hjälpas åt!
Sprid budskapet så att fler kan få möjlighet att må bättre.
Dela...

Jesper Lindén

Informatör och påverkare inom hälsa och hampa.


Vi skulle kunna göra svenskarna till de friskaste invånarna på jorden. Låt oss börja med att ändra de lagar och regelverk som motverkar den visionen...


Tags


Fler artiklar...

Känner du ingen effekt av CBD-olja? Testa det här…

Känner du ingen effekt av CBD-olja? Testa det här…

Hur CBD, THC, CBG… kan döda cancer i kroppen

Hur CBD, THC, CBG… kan döda cancer i kroppen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Håll dig uppdaterad om Hampa, CBD-olja och Hampaolja...

Vi avskyr också spam och vill du inte ha fler meddelanden från oss kan du enkelt
avregistrera dig via en knapptryckning i senaste meddelandet från oss.

>