Liga Hampalöv reder ut frågetecken kring odling av hampa i Sverige

Hampasorter/hampafrön som passar i Sverige- fakta