Effekten av CBD blir starkare tillsammans med andra ämnen

Effekten av så kallad "CBD olja" varierar beroende på hur den är tillverkad, vilken typ av Cannabis-/Hampaplanta den är gjord på, vilken typ av blandning man gjort etc. "CBD olja" är med andra ord bara ett samlingsnamn för olja innehållande CBD.  Det är långt ifrån samma olja i alla flaskor.

Mycket av forskningen som bedrivs idag studerar enbart enskilda ämnen. Man har t.ex. plockat ut och isolerat ämnet CBD från cannabisplantan för att studera vad just det ämnet gör i kroppen och hur stor verkan det har vid olika typer av åkommor/sjukdomar. Andra studier fokuserar enbart på ämnet THC och så vidare.

Problemet med de här studierna och den här forskningen är att cannabisplantan fungerar precis som många andra naturliga hälsosamma grödor, i sitt naturliga tillstånd finns det många olika ämnen i grödan som tillsammans bildar synergieffekter, eller så kallade entourage effekter. Precis som att det är nyttigare att äta en hel morot än att bara äta tillskott av betakaroten.

Varför visar den här typen av forskning och studier inte en helt korrekt bild?

Tyvärr har den här typen av forskning också kommit fram till slutsatser som skiljer sig ordentligt från de verkliga upplevelser som använder får när de använder produkter där alla naturligt förekommande ämnen som finns i plantan (flera hundra olika ämnen) förekommer. Man kom t.ex. för ett par år sedan fram till att CBD olja inte skulle hjälpa mot värk. Det här var då studier på isolat av ämnet CBD (enbart CBD). Många användare av CBD olja stod som frågetecken när de fick höra om studien. Det finns tiotusentals människor som använder fullspektrum CBD olja för att lindra sin dagliga värk och där det fungerar mycket bra. Studien fick alltså ett helt annat resultat än vad som upplevs i verkligheten.
Anledningen är som sagt att man i studierna inte tagit hänsyn till de synergieffekter som finns när hampans alla ämnen samarbetar med varandra.

Forskningsstudier får ofta en stor spridning och trovärdighet så det är lite olyckligt när de inte visar hela bilden av verkligheten, eller tolkas fel när de sprids vidare av mindre kunniga personer.

Du blir inte hög på THC om du...

Ett exempel på just den här synergieffekten är förhållandet mellan CBD och THC. Det är två av de stora ämnena i cannabisplantan. THC är det ämne som kan göra att du känner dig påverkad (blir "hög") om det konsumeras i koncentrerade doser. Tittar man t.ex. på marijuana så är det en cannabisväxt men en mycket hög koncentration av just ämnet THC. Den typen av cannabis används då som drog för att man ska bli påverkad.

Men...

...om THC balanseras upp med CBD tar ämnet ut effekten av att du känner dig påverkad. Du har fortfarande kvar de nyttiga effekterna av ämnet THC men du får bort/minskar effekten av att du blir "hög". Rätt balanserade mängder ger en mycket effektiv olja vid behandling av olika typer av åkommor och det används av många läkare världen över där det är tillåtet med behandling med naturliga preparat.

I Sverige går man dock åt motsatt håll och har näst intill helt förbjudit behandling med naturliga ämnen. De svenska reglerna för behandling av sjukdom bygger på att det måste finnas ett specifikt ämne som är verksamhet och man måste kunna kontrollera doseringen av just det ämnet. Det finns alltså inte utrymmer för några naturliga behandlingar med naturliga produkter. Inte heller utrymme för synergieffekter mellan olika ämnen.
Spelar ingen roll om de naturliga behandlingarna skulle kunna vara mer effektiva eller skapa mindre biverkningar, man får helt enkelt inte använda dessa för att läka eller lindra sjukdomar. Trångsynt? Det bästa för sjuka personer? Har man som individ möjlighet att bestämma över sin egen kropp och hälsa?

CBG och CBN...

Hampaplantan innehåller som sagt många nyttiga ämnen. Hundratals med olika ämnen. Tillsammans kan man få riktigt bra effekter mot olika typer av åkommor.

Ett exempel är ämnet CBG. Här har man vid studier funnit att det kan vara smärtstillande, antiinflammatoriskt, antidepressivt, benstimulerande, och till och med verksamt för att motverka tillväxten av vissa cancer typer.

Ett annat exempel är CBN som kan vara verksamt som ångest och oros dämpande, förbättra sömn m.m.

När man då ser att de här ämnena ingår naturligt i plantan, och de samarbetar med varandra, blir det lättare att förstå att helheten, med alla naturligt förekommande ämnen, får en bättre effekt än att bara stirra sig blind på enskilda ämnen.

Bakgrundssångarna / kören...

En sångare kan låta bra solo men ofta ger det en större upplevelse om det finns en kör i bakgrunden som förstärker effekten. I hampans värld skulle man kunna säga att Terpener är några av bakgrundssångarna.
I hampa-/cannabisplantorna finns det hundratals olika terpener. Det finns många olika varianter av cannabisplantor och den dominerande terpenen i plantan sätter sin prägel på smaken och lukten av varje sorts planta. 

Förutom att terpenerna sätter smaken och lukten tillför de även nyttiga egenskaper för oss. Tar man t.ex. terpenen Pinene så är den känd för att ha antiinflammatoriska egenskaper.
Beta-caryophyllene kan vara bra mot autoimmuna sjukdomar, Linalool kan vara avslappnande och så vidare.
Terpener är alltså en typ av ämnen som också påverkar effekten av t.ex. CBD.


Ditt val...

När man börjar gräva lite i hur hampaplantan (cannabisplantan) är uppbyggd och vilka ämnen som finns i den, samt att det finns många olika typer av plantor, börjar man förstå att en CBD olja kan skilja sig mycket åt från en annan CBD olja. 

Det är inte helt lätt att veta vad man ska välja, och med tanke på att det sällan framgår vilken typ av planta oljan är tillverkad på, vilka ämnen som är dominerande i just den oljan, eller hur oljan är tillverkad blir det näst intill omöjligt att välja utan att testa sig fram.
Du måste alltså testa dig fram tills du hittar en olja som passar för dig, din kropp och dina eventuella åkommor.

Det vi dock kan vara övertygade om är att ju fler av de naturligt förekommande ämnena i plantan som finns med i oljan desto bättre. Dessa oljor betecknas ibland som fullspektrum- eller bredspektrum oljor.

Vi kan också konstatera att det oftast är mindre effektivt att använda en olja som enbart innehåller ett enda ämne, t.ex. enbart CBD (så kallat CBD isolat).

Låt oss hjälpas åt!
Sprid budskapet så att fler kan få möjlighet att må bättre.
Dela...

Jesper Lindén

Informatör och påverkare inom hälsa och hampa.


Vi skulle kunna göra svenskarna till de friskaste invånarna på jorden. Låt oss börja med att ändra de lagar och regelverk som motverkar den visionen...


Tags


Fler artiklar...

SVT, Vetenskapens Värld, dokumentär om cannabis

SVT, Vetenskapens Värld, dokumentär om cannabis

Rekommenderad bok om CBD och ECS

Rekommenderad bok om CBD och ECS
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Håll dig uppdaterad om Hampa, CBD-olja och Hampaolja...

Vi avskyr också spam och vill du inte ha fler meddelanden från oss kan du enkelt
avregistrera dig via en knapptryckning i senaste meddelandet från oss.

>